Wander Wonder

네덜란드 로테르담을 기반으로 활동하는 일러스트레이터이자 프린트메이커 Levi Jacobs의 Zine, «Wander Wonder»입니다.

Wander Wonder 1 Wander Wonder 2 Wander Wonder 3 Wander Wonder 4 Wander Wonder 5 Wander Wonder 6 Wander Wonder 7 Wander Wonder 8

정보

작가: Levi Jacobs

사이즈: 177 x 256 (mm)

페이지: 24

인쇄: 리소

제본: 중철 제본

커버: 소프트 커버

구성: 책

가격: 15,000원

온라인 구매

Sold Out