Korea’s World Heritage Sites Tour Kit

, TextImage, 1/8 Close
Tour Kit design, for Korea Tourism Organization, 2013
  • Technique: Offset printing
  • Dimension: Dimensions variable
  • Commission: Korea Tourism Organization
  • Collaborator: Millimeter Milligram